CAS de Granollers


El Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències de Granollers ofereix tractament  ambulatori especialitzat als drogodependents. Està integrat dins de la Xarxa d’atenció a les Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i depèn del Serveis de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers.

Som un equip de professionals de diverses disciplines: psiquiatres, metges, psicòlegs, treballadors socials, educadors socials, infermers, auxiliar de clínics i administratiu. En cada cas, dissenyem la modalitat de tractament més adient tenint en compte la persona que necessita aquest tipus d’atenció, així com la conveniència d’utilitzar altres recursos.

Els objectius del CAS són:

  • Donar atenció i tractament ambulatori a les persones amb problemes per l’ús de drogues i/o a les seves famílies.
  • Prevenir i disminuir els riscos i danys pel seu us.
  • Treballar conjunta i transversalment amb els Serveis de Salut i Socials implicats de forma directa o indirecta amb aquestes problemàtiques.
  • Participar i col·laborar amb les institucions docents amb tasques de recerca i formació de professionals.

Els serveis que oferim són:

  • Assessorament i informació individual als usuaris i/o a les famílies.
  • Teràpia individual i/o grupal (usuaris i famílies).
  • Programes de Salut, suport i incorporació social i educació per a la salut.
  • Tractament de manteniment amb metadona, amb antagonistes, lliures de drogues, lliures de alcohol…

Tots els serveis són gratuïts i confidencials.

Per tal de ser atès al CAS de Granollers només cal que la persona interessada demani hora de visita trucant per telèfon al 938601415, venint personalment a demanar-la o que qualsevol altre servei el derivi al nostre centre.

Al CAS de Granollers atenem a qualsevol persona amb problemes de drogues i a les seves famílies que visquin al Vallès Oriental Nord.

Donem atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i dilluns, dimecres i divendres de 16 a 21 h.

El CAS es troba al carrer Joan Camps i Giró, 3

Telèfon: 93 860 14 15 Fax: 93 860 14 16
Ver mapa más grande