19/3/13

El treball educatiu amb adolescents consumidors de cànnabis des de la sanció. Com ho fem?

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

La Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat ha organitzat una jornada al voltant dels programes edcuatius alternatius a les sancions administratives per consum de drogues adreçats a adolescents (menors d’edat).
Deixem la presentació de la sessió que hem fet que tenia com a finalitat plantejar una revisió del treball preventiu, educatiu i d’acompanyament que es fa amb les noies i nois sancionats.

Disposeu de més informació sobre el programa en aquest enllaç: www.sobredrogues.net/alternativa. Estem a l’espera de la publicació d’un article que desenvolupa la qüestió presentada en aquest guió.

Guia Recomanacions by Jordi Bernabeu Farrús

Font: Canal Drogues.

Accedeix a la font original clicant aquí.

Els protocols de prevenció sobre drogues-ASA són una alternativa a la sanció administrativa per a aquells menors d’edat que han estat denunciats per una infracció relacionada amb el consum o la tinença il·lícita de drogues, d’acord amb el que preveu l’article 25.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana. Es tracta d’oferir una mesura educativa alternativa a la sanció (suspensió de la sanció administrativa sempre que els menors segueixin un programa educatiu que compleixin satisfactòriament), amb l’objectiu d’evitar o disminuir els riscos associats al consum de drogues. També es poden considerar una estratègia de detecció precoç per evitar o disminuir riscos associats al consum de drogues.
Material:

Descarregueu-vos els annexes de la Guia

Servei d’assessorament:
El Servei d’assessorament pels protocols ASA està adreçat a professionals que vulguin rebre suport en el procés de disseny, implementació i/o avaluació d’aquests programes. Podeu sol sol·licitar més informació a través del correu electrònic eulalia.sot@gencat.cat

Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: