1/12/09

Dia Mundial de la Lluita contra la Sida

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

 

 

Font: Departament de Salut. www.gencat.cat/salut

  • Al voltant de 600 nous diagnòstics d’infecció pel VIH/sida anuals és la xifra que s’ha anat mantenint en el transcurs dels darrers anys
  • En els darreres anys, es detecta un increment de la infecció per relacions sexuals no protegides entre homes i en la població nouvinguda
  • L’educació afectivosexual s’inclou en el currículum escolar

Dades epidemiològiques

El darrer informe d’ONUSIDA, el Programa de Nacions Unides per al VIH, estima que hi ha 33,4 milions de persones infectades per tot el món i 2,7 millons de noves infeccions, en el trancurs del 2008, i el 70% de les quals són a l’Àfrica subsahariana. L’Eurosurvillance de l’ECDC, centre de vigilància epidemiològica europeu, estima que n’hi ha 2,3 milions i 75.000 noves infeccions pel VIH, al 2008. A Espanya, el nombre de persones infectades des de l’inici de l’epidèmia es calcula en 140.000 i en 1.283 les noves infeccions, durant el 2008.

A Catalunya, des de la posada en marxa del sistema voluntari de declaració de nous diagnòstics d’infecció pel VIH, al 2001 i fins al 31 de desembre de 2008, el CEEISCAT (Centre d’Estudis Epidemiològics de la Sida i altres infeccions de transmissió sexual) ha rebut la notificació de 5.416 nous diagnòstics d’infecció pel VIH (el 77,7% en homes i el 22,3% en dones). En el transcurs del 2008, s’han notificat 571 noves infeccions, xifra que es manté estable, ja que en els darrers anys han estat al voltant de les 600.

Pel que fa a la sida, des de l’inici de l’epidèmia (a l’octubre de 1981) i fins al 31 de desembre de 2008, se n’han diagnosticat un total de 16.204 casos entre la població resident a Catalunya. De tots els casos declarats, el 80,5% són homes i el 19,5% dones. A Catalunya, la sida afecta sobretot la població d’edats compreses entre els 25 i els 39 anys.

Vies de transmissió

La principal via de transmissió entre els nous diagnòstics d’infecció pel VIH, a Catalunya, és la sexual: 79,6% de casos (43,5% en les relacions heterosexuals i 36,1% en les homosexuals). El 14,5% correspondria a la via endovenosa, per injecció de drogues, i el 5,9% de no qualificats que, probablement, correspondrien a la via sexual.

Entre els homes, la transmissió per via homosexual (període 2001-2008) és del 46,5% i ja supera la transmissió heterosexual que, en aquest període, és del 32,4%. En els darrers anys, ha augmentat el percentatge de declaracions entre la població immigrant, de tal manera que ha passat del 24,3% dels nous casos (al 2001) fins al 47,1% (al 2008), la majoria del quals han adquirit la infecció en el nostre entorn.

Prevenció

Els resultats del sistema de vigilància epidemiològica ens indiquen on hem de posar l’èmfasi en les intervencions preventives. La via de transmissió sexual i l’afectació dels adults joves entre els 25 i els 39 anys, que són els més afectats, han impulsat a incloure, de forma transversal, l’educació afectivosexual en el currículum escolar, que està present en diferents àrees curriculars: coneixement del medi natural/ciències de la naturalesa, educació física i educació ciutadana, que incideixen en l’adquisició dels coneixements relacionats amb l’educació afectivosexual, per tal d’afavorir el creixement personal i emocional dels individus i el desenvolupament de la capacitat crítica i la iniciativa personal, a fi d’assumir accions responsables que contribueixin a evitar riscos i, en conseqüència, futures noves infeccions.

L’accessibilitat al instrument més efectiu per evitar la transmissió sexual de la infecció pel VIH, que és el preservatiu s’ha potenciat: s’han distribuït de forma gratuïta 2.658.691 preservatius, en el transcurs del 2009, i adaptant el preservatiu als diferents tipus de pràctiques sexuals i a la població destinatària. Per una altra banda, la insta·lació de màquines expenedores de preservatius a baix preu ha arribat fins a les 532, arreu de Catalunya, i en llocs on hi ha més freqüentació de joves adolescents.

En els darrers anys, s’ha observat un descens significatiu en el percentatge del retard en el diagnòstic de la infecció pel VIH, que ha passat del 44% (2001), fins al 31,7% (2007). De tota manera, al voltant del 30% dels nous diagnòstics d’infecció s’han diagnosticat tardanament, perquè aquesta infecció pot passar desapercebuda dins de l’organisme durant força anys. Això fa que una persona infectada, que desconegui el seu estat serològic, no pugui beneficiar-se d’un seguiment mèdic ni accedir a un tractament eficaç, que té repercussió sobre el pronòstic de la infecció i permet adoptar mesures per evitar la transmissió del virus. La proporció de casos que es diagnostiquen amb retard, entre les infeccions pel VIH, és superior entre els homes, entre el grup de transmissió heterosexual i entre les persones de més de 44 anys.

Iniciatives com la introducció de les proves de lectura ràpida i els programes d’apropament per part de diverses ONG d’arreu de Catalunya i la més recentment creada oferta del test ràpid a 36 oficines de farmàcia de 21 poblacions de la província de Barcelona, amb la qual a hores d’araja s’han realitzat al voltant de 1.500 tests, han tingut un impacte en l’augment del nombre de persones que realitzen la prova i en la detecció de persones infectades que desconeixien el seu estat serològic. Cal seguir reforçant aquestes iniciatives.

L’elaboració d’un nou pla d’acció (2010-2013), a Catalunya, ha de contribuir a implementar les polítiques per fer front al VIH/sida, fer-ne disminuir l’aparició de nous casos d’infecció, fer més accessible el seu diagnòstic, millorar l’atenció a les persones afectades, facilitar la integració laboral i la creació d’un entorn favorable per a l’acceptació de les persones que viuen amb el VIH/sida.

Al 2008, es va iniciar el procés d’elaboració del nou pla d’acció per fer front al VIH/sida, a Catalunya, sota el paraigua de la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya, en la qual estan presents tots els sectors implicats.

Tractament i prestacions sanitàries

La cobertura del tractament farmacològic amb antiretrovirals de les persones infectades pel VIH és universal. Any rere any, se n’incrementa la despesa farmacològica que, al 2008, ha estat de 136.851.141 M€; fet que representa un increment del 13,78%, respecte a la del 2007.

Quant a la reproducció assistida en parelles serodiscordants, al 2008, s’han realitzat 17 inseminacions amb rentat de semen i 11 fecundacions in vitro, d’un total de 88 i 12, respectivament, des de la incoporació d’aquesta prestació (2006).

Des del 2002, quan es va iniciar l’estudi pilot pioner a l’Estat espanyol, per avaluar l’eficàcia dels trasplantaments hepàtics en pacients infectats pel VIH i amb hepatopatia crònica, fins a l’octubre de 2008, s’han dut a terme a Catalunya 44 trasplantaments hepàtics en pacients seropositius, que han donat bons resultats, comparables als de les persones trasplantades que no estan afectades pel VIH. Els centres hospitalaris amb unitats de trasplantament participants en aquest estudi són: l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, l’Hospital Universitari Prínceps d’Espanya de Bellvitge i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Des del Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida, el Departament de Salut ha volgut donar resposta a la necessitat d’oferir un tractament a les persones que presenten lipodistròfia facial, en el context de la lipodistròfia secundària al tractament antiretroviral.

Catalunya és la primera i única comunitat autònoma que ofereix dos tractaments quirúrgics: un amb material sintètic i l’altre amb greix autòleg. El cirurgià plàstic decideix quin dels dos utilitzarà, en funció dels criteris establerts. El primer tractament permet tractar els pacients que no disposen de teixit adipós i el segon permet ser més conservadors amb aquells pacients que no es troben en una situació tan extrema.

A Catalunya, des del darrer trimestre del 2007, s’han fet 260 tractaments: 39 amb empelt de greix i 221 amb material sintètic. Els centres de referència on es duen a terme aquests tractaments són: l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, i l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Campanya del Dia Mundial de la Sida

El tema principal de la vint-i-dosena edició del Dia Mundial de la Sida, que se celebra enguany, l’ONUSIDA el dedica a l’accés universal als serveis de salut i als drets humans, sota el lema Dret a la salut, al qual ens sumem. Respectar les diversitats sexual, cultural i social; treballar des d’una perspectiva de gènere i tenir en compte les diferències socioeconòmiques és fonamental per poder promocionar de forma activa el respecte i la protecció dels drets de les persones afectades pel VIH.

Tags de l'article:

Etiquetes:
Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: