13/3/13

Disminueix el consum de drogues entre la població catalana de 15 a 64 anys

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

Font: Canal Drogues. Via Perifèrics.
Març de 2013
Accedeix a la notícia original clicant aquí.

Les dades de la darrera edició de l’Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i Drogues a Espanya (EDADES), corresponents a l’any 2011, han posat de manifest una disminució de la prevalença del consum de tabac, alcohol i altres drogues entre les persones de 15 a 64 anys residents a Catalunya.

1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Tabac
39,6
41,0
41,6
44,9
39,3
39,2
37,9
35,7
Alcohol
60,0
62,2
61,1
67,7
70,9
61,9
69,9
60,2
Cànnabis
4,0
4,3
8,3
11,4
13,9
9,7
8,7
8,1
Èxtasi / drogues de disseny
0,1
0,1
1,0
0,6
0,8
0,8
0,3
0,1
Cocaïna en pols
0,9
1,0
1,4
0,7
1,7
2,6
1,5
0,7
Cocaïna base / crack
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
Al·lucinògens
0,3
0,3
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,2
Amfetamines / speed
0,2
0,4
0,6
0,1
0,6
0,6
0,4
0,0
Inhalants
0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
Heroïna
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
Tranquil·litzants
**
**
**
**
2,9
3,8
3,0
5,8
Somnífers
**
**
**
**
3,1
2,6
2,6
3,1
Tranquil·litzants sense recepta
**
**
**
**
**
**
**
0,5
Somnífers sense recepta
**
**
**
**
**
**
**
0,4

Evolució de la prevalença de consum de drogues en els últims trenta dies entre la població de 15 a 64 anys (%). Catalunya, 1997-2011.

** A causa de les preguntes dels qüestionaris de les enquestes 1997-2009, aquestes dades no es van poder analitzar.
Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Anàlisi d’EDADES 1997-2011.  Observatori Espanyol sobre Drogues (DGPNSD).

Els percentatges de persones entrevistades que declaraven haver consumit alguna de les substàncies investigades algun cop a la vida, durant els 12 mesos previs, o en els 30 dies anteriors a l’estudi van ser inferiors als que es van observar l’any 2009, amb l’excepció del consum recent d’hipnosedants.

L’anàlisi dels resultats de les enquestes poblacionals que es porten a terme a Catalunya per investigar el consum de drogues forma part de les activitats de vigilància epidemiològica dels trastorns per consum de substàncies i dels seus determinants que desenvolupa la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

L’enquesta EDADES investiga cada dos anys l’ús de drogues en una mostra representativa de la població de 15 a 64 anys no institucionalitzada, proporcionant informació que complementa els resultats d’altres estudis com l’Enquesta de Salut de Catalunya  (que avalua el consum de tabac i alcohol en una amplia mostra de la població catalana de més de 14 anys) i l’enquesta estatal sobre consum de drogues d’educació secundària (ESTUDES ).

Per la seva banda, el Sistema d’Informació sobre Drogodependències  permet monitoritzar els inicis de tractament ambulatori d’usuaris amb trastorns per ús de substàncies, proporcionant informació sobre les formes més problemàtiques de consum de drogues, y dades relatives a les activitats assistencials que es desenvolupen des dels serveis especialitzats de Catalunya.

DADES DESTACADES

El tabac, l’alcohol i el cànnabis, són les substàncies més consumides a Catalunya.
L’any 2011, un 60,2% de les persones de 15 a 64 anys residents a Catalunya declarava haver consumit begudes alcohòliques alguna vegada durant els 30 dies anteriors, el 35,7% havia fumat tabac, i el 8,1% havia consumit algun cop derivats del cànnabis. Tanmateix, el percentatge de fumadors diaris de tabac es va situar en el 29,5%, una mica per sobre del que s’havia observat l’any 2009.

L’any 2011, un total de 12.795 persones van iniciar un tractament ambulatori especialitzat per abús o dependència de les drogues. L’alcohol, la cocaïna, l’heroïna i els derivats del cànnabis van ser les substàncies que van motivar un major nombre d’inicis de tractament, ja que van representar un 45,0%, 21,2%, 12,7%, i 11,0% del total de casos, respectivament.

Bibliografia

  • Informe dels resultats per a Catalunya de l’enquesta estatal sobre consum de drogues en estudiants d’educació secundària (ESTUDES) 2010. http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Drogues/Professionals/Epidemiologia/docs/estudes2010.pdf
  • Villalbí JR, Suelves JM, Saltó E, Cabezas C. Valoración de las encuestas a dolescentes sobre consumo de tabaco, alcohol y cannabis en España. Adicciones. 2011;23(1):11-6. Spanish.
  • Llorens N, Barrio G, Sánchez A, Suelves JM; ESTUDES Working Group. Effects of socialization and family factors on adolescent excessive drinking in Spain. Prev Sci. 2011 Jun;12(2):150-61.

Més informació:

Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: