11/12/10

Edades: Baixa el consum de cocaïna situant-se al mateix nivell que l’any 2001

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

 

Font: Gentilesa de Perifèrics (gran resum!).
Accedeix a la notícia original clicant aquí. La ministra Leire Pajín va presentar les dades de la Enquesta Domiciliaría sobre consums d’Alcohol i altres Drogues 2009/10 (EDADES), destacant l’eficàcia del Pla d’Actuació front la Cocaïna 2007-10. Aquest èxit el justifica per la disminució del consum de cocaïna respecte les dades de 2007 i anivellant-se en consums similars als de l’any 2001. 

La cara i la creu

Segons l’enquesta d’enguany, que encara no ha estat penjada a la web del PNSD, les drogues de disseny continúen en descens i registren mínims històrics, amb prevalences inferiors a l’1 % pel consum en l’últim any. També disminueix l’ús experimental de l’heroïna i es retarda l’edat d’inici en el seu consum.

La part negativa de les dades extretes ve donat, per una banda, de l’augment del consum abusiu d’alcohol amb una pauta de consum més problemática, coneguda ja fa molts anys en països del nord d’Europa com a Binge Drinking, i la confirmació de l’extensió del policonsum. El 50 % de la poblkaciño consumidora ho fa de 2 o més drogues, i l’alcohol està present en el 90 % dels policonsums.

Els resultats revelen que l’alcohol i el tabac són les substàncies més consumides entre la població general, seguides del cannabis i els hipnosedants. Totes aquestes substànciues augmenten lleugerement amb la preocupació afegida d’un ascens significatiu del consum perjudicial de l’alcohol.

Edat d’inici i diferències de gènere

L’inici més precoç és amb tabac i alcohol als 16 anys, i el més tardà correspon als hipnosedants prop dels 30 anys com a mitjana.

En quant a les diferències de gènere, les dades demostren un major consum entre els homes, excepte en el cas dels hipnosedants. Aquesta diferència s’accentúa en el cas de la cocaïna i l’èxtàsis, on la proporció d’homes quadriplica a la de les dones.

Per edats, les prevalences de consum són majors en el grup de 15 a 34 anys, excepte en els hipnosedants, on el consum s’incrementa a partir dels 35 anys, Molt significativament en relació a drogues de síntesi i amb el cannabis.

Percepció de risc i disponibilitat percebuda

Augmenta el risc percebut pel consum habitual. Actualment es considera més perillós que al 2007 consumir habitualment cocaïna, beure a diari 5-6 copes o canyes i fumar un paquet de cigarrets diaris. En canvi, la percepció de risc pel consum esporàdic de cannabis i d’hipnosedants disminueix així com pel consum de 5-6 copes o canyes els caps de setmana.

Augmenta també la percepció per part dels enquestats de la facilitat per aconseguir substancies.

Solucions ?

La mesura millor valorada pels ciutadans per a prevenir el consum de drogues és l’educació a les escoles. En canvi , la legalització de totes les drogues segueix sent la proposta que pitjor valora la població, segons EDADES.

Tags de l'article:

Etiquetes: , , ,
Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: