31/5/09

El 31 de maig se celebra el Dia Mundial sense Tabac 2009

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

****************************************************************
Recordem que si t’has plantejat deixar de fumar pots consultar al teu CAP de referència ja que tenen programes espcials per a la deshabituació tabàquica 
****************************************************************

Font: Gencat.cat 

  • Les dades de venda de tabac mostren que el consum de cigarrets per capita disminueix des del 2006
  • Una de cada 4 dones que fumen a l’inici de l’embaràs no ho fa al final el consum de tabac es redueix a la meitat en les que continuen fumant
  • Durant l’any 2008 un total de 47.260 persones van deixar de fumar amb l’ajuda dels serveis d’atenció primària
  • Cada any moren 400 persones menys per causes atribuïbles al consum de tabac a Catalunya

Aquest diumenge, 31 de maig, se celebra el Dia Mundial sense Tabac 2009, amb el lema “Mostra la veritat. Els advertiments sanitaris en fotos salven vides”. El tema de la campanya de l’OMS d’enguany se centra en la incoporació de pictogrames als paquets de tabac.

Es redueixen les morts atribuïbles al tabaquisme

Segon les últimes dades, a Catalunya cada any moren 400 persones menys per causes atribuïbles al consum de tabac (l’any 2006, 298 homes i 102 dones).

L’any 2006, el nombre total de morts atribuïbles al tabaquisme és de 8.673 (6.984 homes i 1.689 dones). Això correspon a un 15,5% del total de morts en persones de 35 anys o més.

Continuen augmentant les morts per càncer, mentre que baixen les morts per malalties cardiovasculars i respiratòries. Això es deu al fet que les morts per càncer es relacionen amb el consum de tabac d’entre 20 i 25 anys abans i, per tant, tardaran més a baixar.

Disminueix la venda de cigarrets a Catalunya

Durant els anys 2006 i 2007 es van produir importants davallades de la venda de cigarrets. L’any 2006 es van vendre a Catalunya 30.253.069 paquets de cigarrets menys que al 2005 i aquesta davallada de vendes va continuar durant el 2007 (-14.375.883). Globalment, l’any 2008 s’han venut 39.965.538 paquets de cigarrets menys que al 2005.

L’any 2008 la situació s’ha estabilitzat amb 848.745.585 paquets venuts. Això representa un 0,55% més que l’any anterior, però tenint en compte que la població ha augmentat un 2,13%, el consum de tabac per capita continua baixant. L’augment absolut de venda de paquets ha estat inferior al de la resta de l’Estat espanyol, on ha pujat un 1,33%.

D’altra banda, el consum de cigarrets per capita ha passat de 2. 541 durant l’any 2005 a 2. 305 l’any 2008.
Primera avaluació del programa Embaràs sense fum

Als centres d’assistència a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i als centres d’atenció primària (CAP) de Catalunya s’està desenvolupant el programa Embaràs sense fum.

En aquest moment es disposa d’una primera avaluació del programa. Les dades de les gestants (288 dones analitzades) que fumaven a l’inici de l’embaràs i que han estat controlades fins al final mostren que més d’un 24% de les dones que fumaven en el moment de diagnosticar-ne la gestació deixen de fer-ho abans del part. Aquesta dada representa una gran millora en comparació amb el 5% de davallada de consum de tabac habitual que es produeix quan no s’apliquen programes d’aquest tipus. A més, les gestants que continuen fumant redueixen en més de 9 cigarrets de mitjana el consum.
X Setmana sense Fum: “La vida sense fum té més bon gust”

El Grup d’Atenció Primària d’Abordatge del Tabaquisme (GRAPAT), la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) i el Programa d’Activitats de Promoció i Prevenció de la Salut (PAPPS), organitzen un any més la X Setmana sense Fum, que enguany se celebra entre el 25 el 31 de maig de 2009.

Durant aquesta setmana als CAP de Catalunya s’organitzen diverses activitats comunitàries de sensibilització i ajuda per deixar de fumar.
El programa Atenció Primària sense Fum, juntament amb les societats científiques d’atenció primària, ha elaborat i editat la Guia per al tractament del tabaquisme actiu i passiu, que s’ha distribuït a tots els CAP de Catalunya.

Inspeccions

El Departament de Salut manté l’activitat inspectora amb una mitjana d’11.000 inspeccions anuals a diversos establiments, el 14% de les quals han generat diversos expedients per incorreccions.

Des de l’1 de gener de 2006 (data d’entrada en vigor de la Llei 28/2005, de mesures enfront del tabaquisme) fins al 31 de març de 2009 s’han realitzat 35.890 inspeccions. D’aquestes, 5.143 han mostrat incorreccions. S’han incoat 483 expedients dels quals 291 s’han resolt amb imposició de sancions.
Ajuda per deixar de fumar

L’activitat assistencial relacionada amb l’ajuda per deixar de fumar s’ha incrementat lleugerament.

Durant l’any 2008, amb l’ajuda dels professionals d’atenció primària de l’ICS, un total de 47.261 persones van deixar de fumar. Pel que fa als hospitals, en el període 2006-2008, 1.313 pacients que estaven ingressats van rebre ajuda per deixar de fumar.

A les unitats especialitzades cada any s’atenen més de 2.100 pacients. La línia telefònica d’ajuda per deixar de fumar de Sanitat Respon ha rebut 5.299 trucades de 2.026 persones.

L’ICS-Hospital de Bellvitge, en col·laboració amb el Departament de Salut, posa en marxa el web www.tabaquisme.cat. És el primer web 2.0 a Catalunya d’ajuda per deixar de fumar.

Tags de l'article:

Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: