11/2/09

Es crea la Comissió Tècnica de l'Observatori Municipal del Consum de Drogues

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

Ahir va iniciar-se operativament l’Observatori Municipal de Consum de Drogues (OMCD). Es va realitzar la primera Comissió Tècnica que va comptar amb representants de diferents àmbits.

L’Observatori Municipal de Consum de Drogues és una proposta de treball que s’activa a finals de 2007, paral·lelament a la posada en marxa de l’estratègia municipal Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues promoguda i coordinada pel Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers. Aquest projecte esdevé una de les accions clau d’aquesta estratègia.

Té com a finalitat convertir-se en un sistema estable de informació que monitoritza la incidència y evolució del consum de drogues i  dels problemes associats.  L’Observatori ha de ser  un instrument de coneixement útil per  identificar, prevenir i donar respostes als problemes i necessitats dels consumidors de drogues, de forma individual i col·lectiva. Al mateix temps, ens ajudarà a:

  • Disposar d’un sistema de informació estable
  • Generar els indicadors i estudis necessaris
  • Avaluar els programes d’ intervenció
  • Adequar les intervencions a les  necessitats detectades

Experiències com aquesta s’han dut a terme amb èxit en altres municipis com Mataró, Reus, i Rubí. De fet, la proposta que es presenta a continuació es basa en principis de funcionament semblants. Amb la idea de coordinar-se i adherirs-e al a xarxa que aquests mateixos municipis han creat (amb el nom de Projecte Interciutats).

A més, volem que l’Observatori Municipal de Consum de Drgoues es constitueixi com una eina informativa, dinàmica i que generi opinió. Per això, en aquesta proposta de treball tenim en compte elements que van més enllà que la investigació.

Tags de l'article:

Etiquetes: ,
Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: