9/2/09

Es signa un protocol de col·laboració -en relació a les drogues- entre diferents serveis d'atenció a adolescents

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

 

 

 

El protocol s’ha desenvolupat per garantir la coordinació en l’atenció de casos de joves consumidors -menors d’edat- usuaris dels diferents serveis (Centre d’Atenció i Seguiment – Servei Municipal d’Informació i Assessorament – Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil).

Cada servei té el seu programa específic d’atenció i seguiment a casos de joves menors relacionats amb el consum de drogues.  Tot i que aquests serveis ja funcionen i es coordinen abans de la implementació d’aquest protocol, es formalitza el treball conjunt, descrivint-se els canals de coordinació i derivació corresponents.

El protocol acorda punts comuns d’actuació que que tenen els següents principis de funcionament:

1/ Èmfasi en la detecció i intervenció precoç
2/ Intervenció amb la família com a element bàsic
3/ Seguiment continu de l’adolescent

Paral·lelament, aquests serveis també es coordinen per altres accions de vessant preventiva i de sensibilització comunitària (realització de xerrades, tallers, cursos, etc.). De fet, aquesta tasca es desenvolupada bàsicament per Servei Municipal d’Informació i Assessorament sobre Drogues, en coordinació amb altres recursos.

Per a més informació podeu contactar mitjançant l’a/e info@sobredrogues.net

Tags de l'article:

Etiquetes:
Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: