8/9/11

Guia clínica sobre el TDAH en infants i adolescents

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

Font: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Guías de práctica clínica en el SNS.
Accedeix a la guia original en pdf clicant aquí.

En els últims anys el TDAH se’n parla sovint. De fet, molt. El fet de que sigui un trastorn que vagi directament associat a problemes de conducta amb infants i joves, alhora que les manifestacions presenten força incompatibilitat en el marc “formal” d’un nen o adolescent -escola i família, bàsicament- fa que es tracti d’un tema que genera molta preocupació. De fet, és altament diagnosticat -possiblement amb  excés- pels serveis de Salut.

El trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), és un trastorn neurobiològic que s’inicia en la infància i es caracteritza per dificultats per mantenir l’atenció, hiperactivitat o excés de moviment i impulsivitat o dificultats en el control dels impulsos. Condiciona, per tant, el control de la conducta. No només es tracta d’un tema relacionat amb l’atenció i impulsivitat, sino que les conductes associades (manca de consistència en les tasques, desorganització, dificultats en la planificació, etc.).

La característica essencial del TDAH és un patró persistent de desatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat, més freqüent i greu que l’observat habitualment en subjectes d’un nivell de desenvolupament similar.

  • El TDAH s’ubica en la classificació dels trastorns mentals de l’APA (Associació Americana de Psiquiatria), en l’apartat de trastorns per dèficit d’atenció i comportament pertorbador (DSM IV, quarta edició del manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals, 1994).
  • D’acord amb aquesta classificació s’estableixen 3 tipus dins el TDAH, segons la seva manifestació:
    -Tipus amb predomini del dèficit d’atenció.
    -Tipus amb predomini de la impulsivitat-hiperactivitat.
    -Tipus combinat, on predominen tant símptomes de desatenció com d’impulsivitat-hiperactivitat.

Ara bé, tot allò que es diagnostica és TDAH? Podem explicar alguns problemes segons aquest trastorn de conducta? Com es tracta? I la via farmacològica? Què passa si es consumeix també drogues tipus cànnabis?

Més enllà d’aquesta breu introducció, i per aprofundir en un tema present, i que preocupa, us emplacem a llegir i consultar aquesta guia clínica elaborada pel SNS sobre el TDAH.

Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: