15/7/10

Joves davant de les pantalles…

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

 

 Informe sobre el temps de lleure que els escolars de Barcelona dediquen a estar davant de pantalles. Enquesta FRESC 2008
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona
Accedeix al document original clicant aquí

Extracte de les conclusions (pàgina 19): 

A l’enquesta FRESC 2008 s’han incorporat per primera vegada variables relacionades amb el temps passat davant de pantalles, que ens permeten descriure quantes hores dediquen els joves escolars a fer diferents activitats sedentàries com mirar la televisió, jugar amb l’ordinador o la videoconsola o navegar per internet i xatejar al messenger. No obstant, cal ser prudents a l’hora d’interpretar els resultats a causa de la dificultat que han presentat els alumnes en respondre aquest tipus de preguntes i també l’elevat percentatge de valors perduts en relació amb la resta de variables. Gairebé tots els escolars enquestats miren la televisió una mitjana de 2 hores diàries en dies d’entre setmana. Durant els caps de setmana, la mitjana d’hores diàries que dediquen a mirar la televisió és de 3 hores als cursos d’ESO i de 2,5 hores a 2n de batxillerat i CFGM. Les noies juguen menys que els nois amb la videoconsola o l’ordinador, i hi ha un percentatge molt elevat de noies que declara que no ho fa mai. En general, el t temps dedicat a aquestes activitats disminueix amb l’edat i és força superior en cap de setmana en comparació dels dies laborables. Pel que fa a les dades observades en els diferents estudis fets a Espanya, cal comparar-les amb precaució, ja que tant la metodologia emprada per obtenir-les com la població d’estudi, varia d’un estudi a l’altre. A grans trets, en tots els estudis s’observen percentatges molt elevats de nens i nenes i adolescents que dediquen un nombre d’hores diàries a mirar la televisió o estar davant de pantalles superior al recomanat per l’AAP (Gavin, 2008; AAP, 2001). Els nois i les noies presenten un patró molt similar de mirar la televisió, mentre que en el cas de jugar a jocs amb la videoconsola o l’ordinador, el percentatge de nois que ho fa és més elevat que el de noies i, a més, hi dediquen més hores diàries. En línies generals, les dades obtingudes al FRESC 2008 són similars a les que s’observen en la major part d’estudis i mostren que els escolars dediquen gran part del seu temps de  lleure a activitats de tipus sedentari. La realització d’aquestes activitats en excés pot reduir el temps dedicat a fer qualsevol activitat física. Per tant, es pot considerar un factor de risc de sobrepès i/o obesitat. Seran necessaris estudis futurs per determinar la relació entre les hores dedicades a aquests tipus d’activitats i el sobrepès i/o l’obesitat o altres problemes de salut per tal de desenvolupar les mesures preventives adequades.

Tags de l'article:

Etiquetes:
Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: