7/7/11

La vida universitària: època d’estudis, d’examens i…

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

El passat 22 de juny es presentaven els resultats de l’estudi “Hábitos de ocio y consumo de la población universitaria menor de 30 años” realitzat per la Fundació Atenea amb col·laboració de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues (podeu veure la nota de premsa clicant aquí).

El resum d’aquest estudi podem trobar-lo en en les línies següents:

“Los universitarios españoles abusan del alcohol, el cannabis y la cocaína: Un 74% de la población universitaria española ha consumido alcohol de forma abusiva en al menos una ocasión en el último mes, un 13,6% consume de manera habitual cannabis y un 21,5% ha consumido en alguna ocasión cocaína. Estos datos superan en un 10% las cifras de consumo que registran tanto la población general como la población de enseñanzas secundarias, incremento que se refleja también en los consumos de mujeres universitarias en relación a las jóvenes en general.”

És curiós com aquest estudi desmonta els tòpics associats a “com més formació i estudis menys consum” que sovint se’ns presenta en la teoria clàssica dels factors de protecció en la prevenció de drogodependències (Becoña, 2002).

Des de SobreDrogues hem volgut fer una petita síntesi d’aquest estudi (l’informe complet el trobaràs clicant aquí).

Sobre el consum

La població universitària presenta pautes d’experimentació i consum més elevats que la població juvenil i que la població global en general, amb una prevalença major en el consum d’alcohol, cànnabis i cocaïna. Les dades que ens proporciona l’estudi ens diuen que que els universitaris superen en un 10% les xifres sobre el consum de drogues respecte de la mitjana de la població general en edats compreses de 15 a 34 anys. El 74% de la població universitària espanyola afirma haver consumit alcohol de forma abusiva en el darrer mes, un 32,2% ha consumit cànnabis i un 21,5% cocaïna un cop a la seva vida.

La universitat és un espai d’experimentació, assaig i aquesta característica s’estén al consum de substancies. Aquesta experimentació no es tradueix en un consum habitual, ja que les xifres de consum recent són molts menors que les de prova de substancies. Ara bé, la població universitària  presenta xifres de consum habitual de substancies més elevades que les xifres de població d’ensenyament secundari i població juvenil en general. Aquest consum habitual es centra majoritàriament en el consum d’alcohol, amb una mitjana alta de consums abusius de tabac, cànnabis i cocaïna. 

Sobre conductes de risc

Els riscos per consum de substancies més freqüent de la població universitària són aquells relacionats amb el trànsit i els que desencadenen petits problemes físics (caigudes, cops…) i problemes laborals i/o acadèmics (acomiadaments, baix rendiment…)

Donat que els accidents de trànsit són el primer risc per la salut dels joves és convenient senyalar que els percentatges de conducció sota l’efecte de substancies en aquesta població estan més relacionats amb el consum de cànnabis o cocaïna que amb l’alcohol. El percentatge de persones consumidores al volant és major en la població universitària de més edat. Per tant això ens indica que campanyes de trànsit orientades a reduir  la conducció sota els efectes del alcohol han tingut un efecte relatiu en la població jove amb un nivell educatiu alt.

També la majoria de la població universitària no condueix sota els efectes de substàncies, però sí que viatja en cotxes conduïts per persones que han consumit. Per tant -assenyala l’estudi- les campanyes sobre la cooresponsabilitat de viatjar en cotxes on el conductor havia consumit no estan tenint efecte.

Pel que fa a conductes de risc relacioandes amb l’afectivitat i sexualitat, la majoria de la població universitària afirma haver mantingut relacions sexuals sota els efectes de substàncies (un 30% han mantingut relacions sexuals de risc sota els efectes del consum).

Sobre la percepció del risc i la informació

La població universitària té una baixa percepció del risc sobre el consum de substàncies. Aquesta percepció és menor en els homes que en les dones, especialment sobre el consum d’alcohol i cànnabis.

El cànnabis és la substancia il·legal més consumida per part de la població universitària i juvenil, no només en el context de la universitat, sinó a nivell macro social. S’observa com una droga “il·legal” en quant a la legislació i mesures policials, però “legal” en quant a la tolerància que experimenta per molts sectors socials.

Sobre la informació que la població universitària posseeix sobre consum de substancies addictives podem dir que presenten una alta valoració de la informació sobre substancies, però una baixa valoració sobre la informació que es dona al món universitari.

La població universitària considera què compta amb suficient informació sobre drogues, els seus efectes i riscos. Considera què la informació percebuda és creïble però resulta de poca utilitat. La principal via d’informació han estat les seves amistats, que a més són el principal referent en el cas de problemes amb el consum de substancies.

Sobre les pautes d’oci

Les pautes d’oci de la població universitària són les mateixes que la població juvenil general, tot i què tenen diferències específiques en la realització d’algunes activitats, com la lectura o l’ús d’equips informàtics. A grans trets segueixen els models establerts per a la població juvenil general.

SobreDrogues.net

Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: