5/12/12

Publiquem el segon informe de l’Observatori Municipal de Consum

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

L’Observatori Municipal de Consum de Drogues és una proposta de treball que s’activa a finals de 2007, paral·lelament a la posada en marxa de l’estratègia municipal Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues promoguda i coordinada pel Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers.

Té com a finalitat convertir-se en un sistema estable de informació que monitoritza la incidència i evolució del consum de drogues i dels problemes associats. L’Observatori ha de ser un instrument de coneixement útil per identificar, prevenir i donar respostes als problemes i necessitats dels consumidors de drogues, de forma individual i col·lectiva. Al mateix temps, ens ajudarà a:

 • Disposar d’un sistema de informació estable
 • Generar els indicadors i estudis necessaris
 • Avaluar els programes d’ intervenció
 • Adequar les intervencions a les necessitats detectades

A més, volem que l’Observatori Municipal de Consum de Drogues es constitueixi com una eina informativa, dinàmica i que generi opinió. Per això, en aquesta proposta de treball tenim en compte elements que van més enllà que la investigació.

Disposem d’un segon informe amb totes les dades recollides al 2010:

  Altres dades d’interès i fonts d’informació:

  A la web de la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya trobaràs la informació seguent. Accedeix clicant aquí.

  • Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil
  • Sistema d’informació
  • Enquestes sobre consum
  • Informe dels resultats per a Catalunya de l’enquesta estatal sobre consum de drogues en estudiants d’educació secundària (ESTUDES) 2008
  • Resultats per a Catalunya de l’enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues (EDADES) 2007
  • Informe dels resultats per a Catalunya de l’enquesta estatal sobre consum de drogues en estudiants d’educació secundària (ESTUDES) 2006-2007
  • Informe dels resultats per a Catalunya de l’enquesta estatal sobre consum de drogues en estudiants d’educació secundària (ESTUDES) 2004

  A la web del Plan Nacional sobre Drogues trobaràs la informació de l’Observatorio español sobre drogas. Accedeix clicant aquí.

  • “Para conocer el consumo, percepciones y opiniones de la población española ante las drogas el OED lleva a cabo dos encuestas periódicas, la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) que se realiza en población de 15-64 años residente en hogares familiares y la Encuesta Estatal sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) que se realiza en estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias.” De la web del PNSD.

  Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: