30/8/11

Omnibus per a la salut…

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir
Font de la imatge: Forges. 29 de juliol de 2011. A "El País".

En plena época de retallades, ajustos i desajustos, el Govern ens proposa l’aplicació de la llei “Omnibus”, que pretén modificar de cop 80 lleis aprovades durant els set anys de tripartit amb la finalitat de “racionalitzar l’administració pública”. Un text que estableix, per posar alguns exemples, des de modificacions a l’etiquetatge a l’habitatge o als límits dels parcs naturals.

Una d’aquestes modificacions afecta directament a la les restriccions aplicades al 2009 al sector privat de la indústria de l’alcohol, doncs possibilitarà altra vegada la realització intensiva accions de promoció del consum d’alcohol, i en paral·lel la seva publicitat.

L’article 15 de la llei 20/1985 -de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència1 es va esmenar per última vegada el 2009. Aquestes esmenes incloïen mesures regulatòries per limitar els danys causats per l’alcohol a la població. Es concretaven els supòsits de prohibició de promoció de begudes alcohòliques, que permetien ofertes i rebaixes de preus, sempre en l’àmbit del consum responsable. Es controlaven per tant, aquelles pràctiques -èticament qüestionables- que promocionaven l’alcohol amb exercicis tipus happy hour.

El seu redactat actual diu:
2. Es prohibeix la promoció de begudes alcohòliques en establiments, 
locals i altres espais autoritzats per a subministrar-ne o consumir-ne 
feta per mitjà d'ofertes promocionals, premis, bescanvis, sortejos, 
concursos, festes promocionals o rebaixes de preus, que inclouen les 
ofertes que s'anuncien amb noms com "barra lliure", "2 x 1", "3 x 1" 
o altres de semblants.
3. Es prohibeix la publicitat de les activitats promocionals a què 
fa referència l'apartat 2 feta per qualsevol mitjà.

En el marc de la llei Òmnibus es vol modificar substancialment aquest article. Ara, el Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica que actualment es troba en procés de tràmit urgent al Parlament de Catalunya2 proposa una modificació substancial que afavoreix significativament a l’indústria vinculada al consum d’alcohol.

La proposta de canvi:
Article 127
Es modifica l’apartat 2 de l’article 15, que passa a tenir la redacció
següent:
2. Es prohibeix la promoció de begudes alcohòliques en establiments, 
locals i altres espais autoritzats per a subministrar-ne i consumir-ne 
feta per mitjà d’ofertes o rebaixes de preus, que inclouen les ofertes 
que s’anuncien amb noms com “barra lliure”, “2 x 1” , “3 x 1” , o 
altres de semblants.

Com es pot apreciar, aquesta redacció possibilitaria de bell nou la realització intensiva de tota mena d’accions de promoció del consum d’alcohol, i en paral·lel la seva publicitat.

Seria desitjable que aquest article del Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica fos eliminat en el tràmit parlamentari, doncs torna a donar certa màniga ampla al mercat per fer i desfer la seva maquinària de màrqueting i difusió (sovint poc ètica i carregada de contradiccions). De fet, una vegada més, comprovem que determinades mesures avantposen els interessos econòmics, sobretot els del sector privat -que segurament estarà encantat amb aquesta mesura- per davant dels interessos de la salut.

Quina hipocresia…

SobreDrogues.net

1(DOGC Núm. 572 – 7.8.1985)-

2(Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del 7 de juliol de 2011 Núm. 104), que es pot consultar al web del Parlament (http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b104.pdf)

Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: