15/4/12

Què hem fet al 2011?

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

Us deixem una memòria del treball que hem desenvolupat durant el 2011 al Servei de Salut Pública i Consum en el marc de l’estratègia Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues.

  • Durant el curs 2010-2011 s’ha treballat l’acció preventiva en el marc d’intervenció als centres d’ensenyament secundari del municipi. S’han realitzat 87 intervencions educatives. La finalitat ha estat elaborar una estratègia global de treball educatiu a l’escola per potenciar la prevenció entre la comunitat educativa.joves i les seves famílies.
  • Durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2011, la pàgina web www.sobredrogues.net ha tingut un total de 15.989 visites –47.769 pàgines vistes- amb un total de 11.390 usuaris absoluts. Es manté en la línia de l’any anterior.
  • S’ha desenvolupat per garantir una correcta coordinació en l’atenció de casos persones usuàries dels diferents serveis. Tot i que aquests serveis ja funcionen i es coordinen abans de la implementació d’aquest document, es formalitza el treball conjunt, escrivint-se els canals de coordinació i derivació corresponents. Paral·lelament, es desenvolupen altres accions de vessant preventiva i de sensibilització comunitària (realització de xerrades, tallers, cursos, etc.).
  • Durant el 2011 s’ha realitzat un curs de formació (20 hores) “(Re)pensem les drogues?”.
  • S’han publicat diferents articles i participat en jornades, conferències, etc. aportant la nostra visió i experiència
Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: