Granollers Acció Municipal en el consum de drogues 2016-2020

El passat 2007 des del Servei de Salut Pública vam engegar una estratègia de treball per abordar, d’una manera integral, una intervenció sobre el consum de drogues a la ciutat. Durant aquest període s’han implementat diferents programes i projectes que han constituït un marc de treball tècnic revisat i avaluat. Una vegada finalitzat l’últim període d’actuació del pla de drogues 2012-15 ens proposem seguir amb la tasca iniciada de cara a la propera etapa fins al 2020. Es pretén continuar amb la línia de treball establerta, seguint amb la filosofia pròpia de l’intervenció passada, però reformulant-se noves línies d’intervenció i posant especial èmfasis en la tasca comunitària.

Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues esdevé una iniciativa del Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers, amb vocació de coordinar i estructurar una intervenció per abordar globalment les drogues, i el seu consum, des de diferents eixos d’intervenció. Alhora, planteja treballar conjuntament amb altres àrees i regidories. S’estructura a través de la proposta tècnica del Servei de Salut Pública i Consum, que valora els objectius i accions anuals i incorpora projectes propis per al desenvolupament de l’Acció Municipal. Al mateix temps, disposa de diferents nivells d’organització política i tècnica –més endavant explicats- per al seu correcte funcionament.

En aquest document s’exposa la planificació per als propers quatre anys. I s’estructura segons l’esquema següent:

 • Un marc de la proposta de treball
 • Un anàlisi de la realitat de la qüestió del consum de drogues a Granollers
 • La proposta de planificació tècnica a partir del diagnòstic realitzat
 • El desenvolupament de programes i projectes d’intervenció.
 • El disseny de la proposta d’avaluació

Granollers_Acció Municipal pretén ser l’eina que orienti i articuli la intervenció municipal –en matèria de salut- de l’Ajuntament de Granollers pel que fa al consum de drogues en els propers quatre anys:

 • Perquè potencïi el compromís, la participació i la coordinació d’institucions i entitats amb responsabilitat en el tema de les drogodependències.
 • Perquè consensuï principis i estratègies en matèria de prevenció i reinserció de problemes de drogues.
 • Per abordar el tema de l’ús de les drogues des d’una perspectiva transversal i integradora.
 • Per planificar estratègies i programes a mig i llarg termini.
 • Per a què sigui avaluada al final del període d’aplicació.

La idea principal és desenvolupar tot un seguit d’iniciatives que donin resposta a les diferents necessitats que el tema presenta. Es planteja la creació de serveis, la implementació de projectes, l’atenció a realitats emergents i altres problemes i situacions que puguin presentar-se.


Descarrega’t el document marc sencer clicant aquí o per capítols als següents enllaços:

 1. Presentació descarrega’t aquest capítol
 2. Anàlisi de la realitat descarrega’t aquest capítol
 3. Marc normatiu descarrega’t aquest capítol
 4. Missió i reflexió  estratègica descarrega’t aquest capítol
 5. Planificació descarrega’t aquest capítol
 6. Organització descarrega’t aquest capítol
 7. Calendari descarrega’t aquest capítol
 8. Avaluació descarrega’t aquest capítol
 9. Bibliografia descarrega’t aquest capítol