Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues a Granollers

Arrenca el 2017 i estem de celebració. Ara fa 10 anys que vam iniciar el projecte d’Acció Municipal sobre drogues a Granollers. Arran de tota la feina que ja veníem fent, el 2007 vam elaborar les primeres edicions de l’observatori municipal sobre el consum de drogues (OMCD) i el primer pla d’acció.

L’OMCD és una iniciativa del Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament que té per objectiu monitoritzar la incidència i l’evolució del consum de drogues i de les situacions que se’n deriven. Es dota d’una sèrie d’indicadors quantitatius i qualitatius que donen lloc a un sistema d’informació estable en el temps que sigui útil a l’hora de prendre decisions i dur a terme actuacions en l’àmbit.

D’altra banda, el pla de drogues pretén abordar, recollir i planificar d’una manera integral la prevenció i intervenció sobre el consum de drogues a la ciutat, amb vocació de coordinar i estructurar les accions que es desenvoluparan per donar-les a conèixer, crear sinergies i avaluar la seva viabilitat . Es pretén continuar amb la línia de treball establerta, però replicant amb els aprenentatges que hem anat fent al llarg del camí.

D’ençà, han passat moltes coses, ens hem equivocat en algunes ocasions i n’hem après molt. Hem pogut compartir experiències amb companys i companyes del territori i també de fora i hem pogut atendre a centenars de joves i famílies amb xerrades, tallers, i amb el servei d’informació, atenció i seguiment. Fins i tot, ens hem pogut anar adaptant als canvis del món modern, construint coneixement sobre pantalles i l’Univers 2.0.

Tot plegat ens porta a dia d’avui, on ens plau presentar-vos la tercera edició tant de l’Observatori com del Pla. Hem fet un esforç per actualitzar els indicadors disponibles, posant especial interès en la vesant qualitativa que és la que ens aporta informació per comprendre l’estat de la situació. Així, hem fet més de 30 entrevistes amb tècnics i tècniques i 3 grups de discussió amb joves que ens ha ofert, un cop analitzada, una informació riquíssima, que juntament amb la nostra pròpia experiència i els indicadors quantitatius ens han permès fer una fotografia de l’estat de la qüestió a data d’avui. Això, doncs, ha esdevingut el pilar sobre el qual hem construït el nou Pla de Drogues que recull les accions que ens proposem dur a terme fins al proper 2020.

Els indicadors recollits per fer l’anàlisi de la realitat han estat:

1- Sociològics i patrons de consum
2
– D’activitat preventiva
3- De tractament d’activitat assistencial
4- De reducció de danys
5- Sociosanitaris
6- Educatius
7- Policials
8- Mirada qualitativa:
– 8.1- Els professionals
– 8.2- Els i les joves
9- Avaluació pla de drogues 2012-15

Descarrega’t el document sencer clicant aquí.

Esperem les vostres aportacions i comentaris, i que ens serveixi per millorar.

En la següent entrada us exposem tot el Pla de treball.

Seguim!

L’equip sobredrogues.net

Els comentaris estan tancats.