Què oferim?

El Servei d’informació www.sobredrogues.net és un projecte d’àmbit comunitari, i es dirigeix a tota aquella persona, col·lectiu, etc. que pugui fer ús dels seus serveis:

 • A qualsevol persona que tingui dubtes sobre el consum de drogues
 • A qualsevol persona que en vulgui tenir més informació (particular, amics, familiars, parella, etc.)
 • A qualsevol mare, pare i/o familiar que demandi informació i assessorament
 • A qualsevol estudiant que necessiti informació sobre el tema
 • A professionals que treballin en el municipi
 • Etc.

En definitiva, a qualsevol ciutadà que ho vulgui.

Oferim:

1. Atenció, orientació i assessorament  a Granollers

Atenem personalitzadament a qüestions, dubtes i problemàtiques relacionades amb el tema.

 • Persones consumidores
 • Mares i pares
 • Família i amics
 • Etc.

En cas que sigui necessari, facilitem accés i derivació al Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS) de Granollers. Per a més informació sobre el CAS clica aquí.

2. Actualització constant d’informació sobre les drogues

Tenim una bases de dades d’informació relativa a les drogues i el seu consum. Intentem que aquesta informació sigui el més objectiva i realista possible. Paral·lelament, a diari revisem la premsa per conèixer i publicar les notícies relacionades amb les drogues i altres conductes associades.

3. Coneixement de la realitat

Revisió i difusió d’estudis i estadístiques sobre el consum de drogues a nivell estatal, nacional i local.

4. Informació, prevenció i gestió de riscs

 • Realització de xerrades i tallers a les escoles, per a entitats, etc.
 • Campanyes divulgatives i accions de sensibilització social
 • Altres activitats puntuals: participació en xerrades, cursos, tallers, etc.
 • Muntatge de taules informatives en festes i concerts

5. Treball educatiu alternatiu a les sancions administratives (multes per consum i tinença de cànnabis).

Volem oferir una resposta d’intervenció per a menors d’edat sancionats pel consum de drogues -i les seves families-, amb la finalitat de disminuir els riscos associats al seu consum. S’oferta la possibilitat de canviar una sanció econòmica per un seguiment educatiu.

6. Treball conjunt amb altres professionals

Si vols veure un resum de la tasca
realitzada durant el 2011
clica aquí.

Protocol de mesures educatives alternatives: clica aquí.
clica aquí.