22/11/07

Rebutjada la proposta de despenalització del consum de cannabis presentada al Congrés

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

La “Comisión de Interior del Congreso” va rebutjar ahir una proposició no-de-llei presentada pel grup parlamentari de IU-IC. Aquesta proposta demanava la despenalització de la tinença i consum de cannabis a la via pública.

La proposta -que havia obtingut 18.000 firmes de suport- sol·licitava una reforma de l’article 25 de la llei orgànica de Protecció de la Saguretat Ciutadana (popularment coneguda com a llei Corcuera) per entendre que aquesta no havia obtingut els resultats esperats (reducció del consum). 

Aquí al nostre servei sovint ens arriben preguntes que es refereixen a aquest tema. Què és el que està prohibit i el que no? Què és el que diu exactament la Llei?

Per aclarir dubtes resumim, a grans trets, la informació relativa a la prohibició del consum en llocs públic i la tinença il·lícita de drogues en la Llei de protecció de la Seguretat Ciutadana (per a més informació podeu adreçar-vos a info@sobredrogues.net) o enviar-nos un correu des d’aquesta mateixa web):

El Dret Administratiu considera prohibides una sèrie de conductes relacionades amb la possessió i el consum de drogues. La Llei 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, considera infraccions greus contra la seguretat ciutadana les següents conductes (articles 25.1 i 23):

a/ El consum en llocs, vies, establiments o transports públics

b/ La tinença il·lícita, encara que no estigués destinada al tràfic, sempre que no constitueixi infracció penal.

c/ La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies  psicotròpiques en locals o establiments públics o la falta de diligència en ordre a impedir-los per part dels propietaris, administradors o encarregats dels mateixos.

Sancions administratives que s’imposaran (i la suspensió condicional de les mateixes):

1/ L’Art. 28 de la llei citada sanciona les conductes anteriorment referides amb multes de 300 € a 30.000€, la retirada d’armes i de les llicències o permisos corresponents, la suspensió del permís que condueixin vehicles de motor fins tres mesos i la corresponent confiscació dels instruments, efectes i drogues.

2/ L’art. 25.2 estableix la possibilitat que aquestes sancions puguin suspendre’s si l’infractor se sotmet a un tractament de deshabituació en un centre o servei degudament acreditat, en la forma i pel temps que reglamentàriament es determini.

Per a més informació cliqueu damunt de la notícia:

IU presenta 18.000 firmas en apoyo a la despenalización del cannabis. EFE, 20 de novembre de 2007.

El Congreso rechaza por amplia mayoría despenalizar el cannabis. Abc, 21 de noviembre de 2007.

El Congreso rechaza despenalizar el ‘cannabis’. El País, 21de noviembre de 2007.

El congreso evita despenalizar el cannabis. La Vanguardia, 21 de noviembre de 2007.

Tags de l'article:

Etiquetes: , ,
Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: