Algunes paraules clau

La dependència psicològica apareix quan la persona sent que certes funcions o activitats de la seva vida no les pot desenvolupar amb normalitat si no consumeix la droga, i sofreix ansietat, nerviosisme i mal rotlle, sent capaç de fer coses inhabituals per aconseguir la substància. Prendre no depèn exclusivament de la seva voluntat. Trobem un exemple en la persona que sent que una nit de dissabte sense pastilles és un avorriment i ha d’agafar com sigui. Reconèixer el desig de tornar a provar una substància quan agrada és el primer pas per no arriscar-se a ser dependent.

L’hàbit és la tendència automàtica a consumir d’una manera determinada una droga, com quan fem alguna cosa per costum, sense plantejar-nos-ho. Per exemple, fumar un cigarret després de menjar. Quan la persona té un hàbit continua usant la droga per costum, encara que aquesta no produeixi dependència, formant part del seu estil de vida.

La politoxicomania és l’addicció a diverses drogues, per exemple depenent a la vegada de la cocaïna i l’alcohol.

La sobredosi -o intoxicació aguda- són una sèrie d’efectes adversos que es produeixen a l’organisme en superar una quantitat de substància que aquest és capaç d’assimilar. El coma etílic es produeix quan hi ha sobredosi. Existeixen intoxicacions agudes que poden causar fins i tot la mort.

Barrejar substàncies pot produir diferents reaccions depenent de les drogues que es prenguin:

  • Es contraresten els efectes de les drogues barrejades i s’acaba per prendre’n més de tot.
  • Es multipliquen els seus efectes augmentant els risc que apareguin reaccions adverses com sobreintoxicació o malestar.
  • El còctel genera noves substàncies i apareixen reaccions inesperades.
  • El fetge, que és qui hi ha de depurar tots els tòxics que es troben a la sang, és incapaç de retre prou i emmalalteix.

La reducció de riscos i danys és una estratègia de treball (consum de drogues, la seguretat viària, etc…) que té com a finalitat minimitzar els riscs en l’ús de substàncies psicoactives, i reduir els danys que poden causar els seus usos abusius i/o problemàtics.