28/4/11

Vídeos i conferències de la jornada “El paper de les xarxes socials en la prevenció dels riscos associats al consum de drogues entre els més joves”

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

Font: Gencat.cat
Accedeix als vídeos i conferències clicant aquí.

Consulta els vídeos i les conferències que es van fer en aquestes jornades que es van fer el  passat 17 de novembre de 2010.

“La popularització de les noves tecnologies, sobre tot entre els més joves, els anomenats nadius digitals, posa de manifest la necessitat i la oportunitat d’incorporar les seves potencialitats a les estratègies preventives i de promoció de la salut que clàssicament han funcionat per d’altres canals (xerrades, tallers, exposicions).

Segons dades de diversos estudis el 75 % dels internautes navega en xarxes socials i l’estat espanyol és el segon país en el món en participació en fòrums. El 90 % dels joves participen en alguna Xarxa Social i utilitzen aquestes plataformes per a relacionar-se quotidianament amb el seu cercle d’amistats.

En aquest nou paradigma, són adequades les estratègies tradicionals de comunicació amb la joventut per a la promoció de la salut? Quines possibilitats i oportunitats tenen les noves tecnologies (sobretot les xarxes socials) en el disseny de noves estratègies creatives i accions per a la prevenció de les riscos associats al consum de drogues entre els més joves?”

Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: