4/11/09

www.parlemdedrogues.cat – Una experiència per a la prevenció de drogues per a famílies d'adolescents

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

 

Idees, comentaris i consells que ens ajuden a reflexionar sobre el consum de drogues. Aquest és el contingut que es pot trobar a la guia informativa per a la prevenció de drogues en l’àmbit familiar: “Drogues: comprendre, conèixer, actuar. ”  Un treball,  fet conjuntament entre el Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers i el Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes, pretén exposar  pautes i idees amb la intenció de plantejar una imatge positiva de l’adolescència i proposa elements de reflexió i actuació davant del tema de les drogues. Està dirigida a mares i pares d’adolescents i, principalment, a aquells d’edats compreses entre els 14 i 16 anys.

La guia està pensada per a ser distribuida a les famílies d’alumnes de primer cicle de secundària, recursos municipals, equipaments sanitaris, etc. També es pot demanar en format paper al Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers (93.842.66.68).

Els objectius principals de la guia són:

 • Fomentar comportaments i actituds responsables davant el consum de drogues
 • Oferir informació global i objectiva sobre la prevenció de drogues a les famílies.
 • Potenciar els factors de protecció relacionats amb situacions de risc des de la família
 • Donar a conèixer i facilitar l’accés als recursos de prevenció i atenció existents al territori
 • Facilitar les eines necessàries per tal que es pugui detectar de forma precoç, possibles situacions de risc en el consum de drogues dels fills i filles

La guia “Drogues: comprendre, conèixer, actuar ” s’emmarca a la tasca d’atenció i assessorament a adolescents i a les seves famílies que es fan des de Granollers i els municipis de la Vall del Tenes:

1. Atenció, orientació i assessorament  

Atenem personalitzadament a qüestions, dubtes i problemàtiques relacionades amb el tema.

 • Persones consumidores
 • Mares i pares
 • Família i amics
 • Etc.

En cas que sigui necessari, facilitem accés i derivació al Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS) de Granollers. Per a més informació sobre el CAS clica aquí.

2. Actualització constant d’informació sobre les drogues 

Tenim una bases de dades d’informació relativa a les drogues i el seu consum. Intentem que aquesta informació sigui el més objectiva i realista possible. Paral·lelament, a diari revisem la premsa per conèixer i publicar les notícies relacionades amb les drogues i altres conductes associades.

3. Coneixement de la realitat

Revisió i difusió d’estudis i estadístiques sobre el consum de drogues a nivell estatal, nacional i local. 

4. Informació, prevenció i gestió de riscs

 • Realització de xerrades i tallers a les escoles, per a entitats, etc.
 • Campanyes divulgatives i accions de sensibilització social
 • Altres activitats puntuals: participació en xerrades, cursos, tallers, etc.
 • Muntatge de taules informatives en festes i concerts

5. Treball educatiu alternatiu a les sancions administratives (multes per consum i tinença de cànnabis).

Volem oferir una resposta d’intervenció per a menors d’edat sancionats pel consum de drogues -i les seves families-, amb la finalitat de disminuir els riscos associats al seu consum. S’oferta la possibilitat de canviar una sanció econòmica per un seguiment educatiu.

6. Treball conjunt amb d’altres professionals

Tags de l'article:

Etiquetes:
Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: