24/2/11

Sistema d’Informació en Prevenció sobre Drogues i Salut Mental

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir
 

 

Font: Subdirecció General de Drogodependències. GenCat.
http://sipd.gencat.cat

Ja s’ha iniciat el procés de recollida d’informació del Sistema d’Informació en Prevenció sobre Drogues i Salut Mental,  una web 2.0 que permetrà  als usuaris i professionals conèixer els programes i les activitats en prevenció que es desenvolupen al territori català.

El disseny d’aquesta eina permet que els continguts es generin entre tots els professionals especialitzats a través de l’emplenament d’un qüestionari on-line. A més, amb l’objectiu de fomentar vincles i promoure la col·laboració amb els organismes internacionals referents en aquest àmbit de treball, es bolcaran dades d’aquelles iniciatives que es considerin bones pràctiques, a la base de dades EDDRA del Observatori Europeu de les Drogues i de les Toxicomanies (OEDT). 

Des de la Subdirecció General de Drogodependències s’ha fet arribar a tots els municipis, consells comarcals, CAS i entitats una carta personalitzada, en la que es facilita una paraula de pas per a cada professional que li permet accedir al sistema i introduir-hi les dades relatives als programes.

En una segona fase es posarà en marxa l’apartat “ Cerca de recursos” on els ciutadans i professionals  podran buscar tots els recursos de prevenció de Catalunya que prèviament s’hagin bolcat als qüestionaris.

Et recomanem l’emplenament del qüestionari en el següent ordre de prioritat: en primer lloc el bloc discriminatori, la introducció i les bases estructurals en segon lloc, a continuació l’emplenament de les activitats per àmbits i finalment l’accés a les fitxes d’activitat.

Per tal de resoldre qualsevol dubte al voltant del projecte o per sol·licitar un nom d’usuari i una paraula de pas, pots adreçar-te a info.sipd.salut@gencat.cat

La teva col·laboració és essencial!

Tags de l'article:

Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: